TĚLO - MYSL - DUŠE

JÓGOVÁ TERAPIE

JÓGOVÁ TERAPIE


 

Tělo a mysl spolu úzce souvisejí a navzájem se hluboce ovlivňují. Fyzické nepohodlí vytváří psychický stres a vytvořená emocionálně mentální disharmonie přispívá k fyzickýcm projevům stresu- tak v podstatě vzniká většina běžných obtíží psychosomatického charakteru. Abychom své tělo pripravili na jakýkoli proces vedoucí k pozitivním změnám, je nejprve třeba je uvolnit. K tomu můžeme s úspěchem využít starobylé systémy - jedním z nich je například jóga.Tato tradiční nauka o vědomí jednoty těla, mysli, duše a ducha má k dispozici celou řadu postupů, jak toto vědomí realizovat: např. relaxaci a hlubokou relaxaci, tzv.jóganidru (jógový spánek), cvičení jógových pozic ( ásán ), dechová cvičení (pránajámu) a konečně různé typy meditace. Blahodárným výsledkem relaxace je stav, kdy člověk přestavá prožívat minulost či budoucnost, a začíná intenzivně vnímat především přítomnost. Tělo i mysl se otvíraji přítomnému okamžiku, prožívají plně a vědomě každodenní situace  a jsou tak mnohem otevřenější přijmout jakýkoli další, tedy i inspirativní impuls.

 

Lekce terapeutické jógy jsou vedeny jak individuálně- se zaměřením na konkrétní problémy a požadavky, tak formou specializovaných kurzů v počtu 3 - 7 zájemců.  Nabídka zahrnuje tematiku zdraví ženy, zvládání stresu a bolesti, hormonální rovnováhy:   

 

        Jóga pro ženy: Kurz je postaven na základech klasické hathajógy- klientka se postupně seznamuje s působením relaxace, se cvičením ásán, učí se správně dýchat a využívat dech ke zklidnění a k uvolnění těla. Pracuje s technikami koncentrace (na dech, mantru) a se základy meditace. Výběr typů a způsobu cvičení je orientován na ženské tělo a jeho potřeby, věnujeme se souvislostem těla a mysli v jednotlivých etapách života ženy. Všemi těmito postupy se postupne kultivuje postoj tolerance k vlastnímu tělu a jeho případným rezervám.

 

       Jóga na zvládání stresu / bolesti: Spojení jogy a určitých psychologických postupů (mindfulness//všímavá pozornost) vede mysl i tělo k vyvolání relaxační odezvy na stresovou situaci či bolest namísto obvyklé stresové reakce (působení "biologické mysli"). Jde o přímou zkušenost těla i mysli, která vytváří vnitřní prostor pro uvolnění, radost, přijetí a změnu. V rámci všech jógových technik využíváme přirozených schopností těla zmírňovat pocity bolesti prostřednictvím dechu, relaxace, pohybu a meditace.

 

       Joga na podporu hormonální rovnováhy:  V tomto kurzu pracujeme v rámci všech jogových technik zejména s jednotlivými energetickými centry těla (čakrami) a působíme prostřednictvím uvolnění, dechových cvičení a a cvičení ásán především na endokrinní systém a jeho harmonické fungování. Toto zaměření jogy lze vnímat jako prevenci i jako výrazné zlepšení většiny tzv. civilizačních chorob.

 

       Všechny typy kurzů jsou zamýšleny budˇ jako individuální či jako lekce v malých skupinách (3-5 lidí), v dopoledních či odpoledních/večerních hodinách, doba trvání 60 minut. Každý typ kurzu má varianty pokročilosti- začátečníci/ mírně pokročilí/ pokročilí.  Začátečnící se v rámci kurzu seznámí se základními nástroji a technikami jogy, mírně pokročilí si tyto dovednosti prohloubí a je možné se dále intenzivněji věnovat tematice relaxace, dechu, souvislostem mezi cvičením a energetickými systémy těla či vztahu mezi tělem a myslí především prostřednictvím meditace. Pokročilí klienti mají možnost prohloubit své znalosti a dovednosti podle vlastní potřeby a zájmu.

      Všechny typy kurzů jsou vedeny na bázi vysoce profesionálního přístupu ke klientům a  jejich specifckým potřebám, důraz je kladen na atmosféru respketujícího bezpečí. V mé mikropraxi je k dispozici  vše potřebné ke cvičení.

 

      Všechny kurzy jsou rozvrženy minimálně do 10 lekcí.  

      Cena všech typů kurzů je 2000 Kč.

 

      Dále jsou v nabídce workshopy (víkendy, délka trvání 5 hodin, kapacita 5-7 lidí). Náplní těchto worshopů  budou- také v souvislosti s pokročilostí zájemců- různá témata: např. Seznámení s jogou a jejími technikami, Jogová filozofie, Joga a výživa, Joga jako životní styl, Joga a rozvoj vědomí.

      Cena worshopů - 700 Kč.        

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Wiesenthalova 1036/10
Praha 5
608 449 849