TĚLO - MYSL - DUŠE

EFT

EFT

 

EFT (Emotional Freedom Techniques) vychází z předpokladu,že příčina všech negativních emocí spočívá v poruše energetického systému našeho těla -v rámci systému meridiánů.Tak, jak si postupně během života ukládáme do svého energetického systému nepříjemné prožitky, emoce, myšlenky a vzpomínky, vytvořené bloky negace nám brání prožívat život tak jak plyne, bez předsudků a negativního hodnocení. Prožíváme pak takové situace  s bolestí, vnímáme je jako těžko zvladatelné a často uvízneme v nežádoucích vzorcích chování.  Tyto poruchy následně vyvolávají obtíže ve fyzickém, mentálním i emocionálním těle - nejrůznější fyzické i psychické obtíže a bolesti.K odstranění blokád  dochází prostřednictvím vědomého přístupu klienta k řešenému problému: je nejprve třeba si problém uvědomit, pojmenovat jej  a definovat stupeň jeho obtížnosti. Poté následuje sekvence poklepů na jednotlivé aktivační body na těle spolu s prohlášením definujícím řešený problém. Tímto poklepem se postupně zcela rozpustí a odstraní vytvořené blokády v toku životní energie, celý energetický systém se zharmonizuje. Vnější situace přestávají být vnímány jako obtížné, přijímáme je a jsme schopni jimi procházet bez emocí a odmítání. EFT je  metoda velmi jednoducha a zároveň velmi efektivní.

Vyhledávání

Kontakt

Wiesenthalova 1036/10
Praha 5
608 449 849