TĚLO - MYSL - DUŠE

Reiki

Reiki

 

    Někteří z nás vnímají Reiki jako jednu z alternativních terapeutických metod,  pro jiné je to komplexní spirituální cesta,  pro někoho reprezentuje způsob života - vždy záleží na úhlu pohledu toho, kdo Reiki provozuje. Reiki nám pomáhá nalézt cestu k uvolnění, klidu a harmonii. Z čistě technického pohledu je Reiki jednou z mnoha metod  aktivujících a harmonizujících naše osobní Já a spojující nás s vesmírnou energií. Vesmírná energie je přenášena na studenta ve formě “naladění“, na klienta formou terapeutického spojení se Zdrojem.

 

 

 

 

Všechny nemoci či jakékoli jiné pocity diskomfortu jsou v podstatě projevem disharmonie v oblasti životní síly. K ní dochází na základě projevů egoismu, závisti, nespokojenosti, negativních myšlenek i slov všeho druhu, ale také nesprávnou životosprávou,pobytem v oblasti s vyšším patogenním zářením, nezdravým životním stylem . Harmonie v oblasti životní energie se projevuje naopak elánem, zdravím, radostí ze života, pozitivním postojem k ostatním lidem i všemu vesmíru.

Terapie Reiki, prováděná zkušeným praktikem, pomáhá k harmonizaci a udržení optimálního  stavu ttěla i mysli. Samotná terapie probíhá v klidu na lehátku, prostřednictvím příjmu  energie Reiki  do oblasti jednotlivých čaker (energetických center člověka) a aktivuje tak postupně celé tělo, všechny jeho úrovně. Terapii Reiki může  klient vnímat jako teplé záření, ale i mrazivé mravenčení, které protéká fyzickým tělem i kolem něj. Reiki sjednocuje celou osobnost - tělo, emoce, mysl i ducha - vytváří mnoho prospěšných efektů včetně relaxace, pocitů harmonie, klidu. Energie Reiki svými  vibracemi, jež jsou vyšší než je běžné energetické pole člověka, pomáhá i k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici.

Reiki je univerzální životní energie, která je nezbytná pro vše živé na Zemi. Čím více a efektivněji dokážeme vstřebávat a zpracovávat tuto energii, tím se náš život stává plnohodnotnějším - spokojenějším a úspěšnějším. K tomu, abychom mohli tuto energii přijímat v optimální míře, lze využít  možnosti kurzů Reiki, kde se adept  naučí s touto energií pracovat.  Kurzy probíhají v podobě 3 stupňů naladění, pro zájemce o předávání (výuku) Reiki slouží stupeň čtvrtý, Mistrovský.

   

 

 

Jakékoli další dotazy ráda zodpovím mailem či telefonicky. 

Vyhledávání

Kontakt

Wiesenthalova 1036/10
Praha 5
608 449 849