TĚLO - MYSL - DUŠE

Aura - Soma

Aura - Soma

 

Jsme barvy, které si vybíráme

Systém Aura - Soma je sada lahviček ( voučasné době jich je 115 ), které na první pohled okouzlí rozmanitostí barev, jejich kombinací, a hrou světla a barvy. Klient zpravidla přichází na konzultaci s nějakým zadáním - hledá odpovědi na závažné otázky, není si jist směrem svého dalšícho vývoje, má zájem pochopit hlubší příčiny svých opakujících se neúspěchů. Konzultace poskytuje zájemcům informaci na mnoha úrovních jejich bytí na základě výběru a "čtení" ( rozhovoru s terapeutem o základních tématech jednotlivých zvolených lahviček a jejich souvislostí s definovaným problémem) čtyř lahviček z této sady. Většinou se posléze vybírá jedna z těchto čtyř lahviček jako terapeutická a klient s ní pracuje. Touto cestou jsou aktivovány jednotlivé úrovně naší bytosti, otvírá se původně zablokovaná cesta k hledaným odpovědím, k příčinám našich blojků. Aura - Soma je zrcadlem naší duše, která poznává sama sebe právě prostřednictvím zvolených barev, jejich kombinací a energií. Je to  cesta k uvědomění si vlastního potenciálu, základních témat naší životní cesty i ke zpracování některých obtížných etap našeho vývoje. Aura - Soma je metodou, kterou lze využít v mnoha oblastech našeho života jako inspiraci na cestě k cíli. Velmi dobře lze tento systém kombinovat s dalšími energetickými systémy ( Reiki, EFT, LBT ).

 

Cena lahvičky (50 ml)......800,-  Kč

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Wiesenthalova 1036/10
Praha 5
608 449 849