TĚLO - MYSL - DUŠE

                                                     Tematické kurzy

 

Zde budou nabízeny kurzy s tematikou související se základními typy kurzů. Bude se jednat o témata rozvíjející základní problematiku kurzů Reiki a Shambally, kurzy budou zaměřeny jak teoreticky, tak prakticky. Jsou určeny pro absolventy mých kurzů, i pro další zájemce. Aktuální nabídka termínů viz rubrika "Kalendář a ceník".

 

Seminář  "ČAKRY a jemnohmotná těla":   Na tomto semináři se dozvíte mnoho dalších informací o energetickém systému člověka, o jeho energetickém poli- jak s ním pracovat, jak jej udržovat v harmonii, jak využívat informace, které nám   poskytuje naše tělo. Seminář je určen především těm, kteří mají  alespoň  základní  znalosti těchto pojmů a jejich významu pro fyzické, psychické i duchovní a sociální zdraví,  a kteří zároveň hledají spolehlivé cesty, jak svůj energetický systém udržovat v dobré "kondici". Pro zájemce, kteří pracují jako terapeuti, je to zajímavá možnost, jak svým klientům prostřednictvím fyzických a energetických cvičení pomoci na jejich cestě duchovního rozvoje.

Hlavní materiály budou rozeslány mailem.

 

Seminář "Základy duchovního učení  JÁ  JSEM":  Zájemci o tento seminář se seznámí s principy, fungováním a využitím učení "Já jsem"- učením, jehož podstatou je uvedomění si vlastní duchovní podstaty a jejího významu pro ovlivňování a vytváření vlastní reality. Je to vhodné obohacení práce s energií Reiki, Shamballa a dalšími energetickými systémy. Toto učení je nezbytným východiskem jakékoli práce na vlastním spirituálním rozvoji.

 

Seminář "Jóga jako podpora na duchovní cestě": Prostřednictvím tohoto semináře získáte představu o možnostech, které vám může nabídnout klasická jóga- umění relaxace a zvládání stresu, procítíte účinky jógových pozic - ásán, seznámíte se s působením dechových cvičení - pránajámy. Ať už jste se vydali jakoukoli spirituální cestou, je více než přínosné napomoci prostřednictvím jógy svému tělu zvládnout co nejlépe jednotlivé etapy vývoje. Zároveň můžeme využít toho, že jóga je sama o sobě starobylou a osvědčenou, plnohodnotnou spirituální cestou.

 

Seminář "Jóga pro ženy":  V rámci jednodenního semináře si společně procítíme účinky jógové praxe (relaxace, ásán, dechových technik a koncentrace/meditace) na některé obtížné etapy v životě ženy: působení na fyzické tělo, na úroveň emocí i myšlenek. Vyzkoušíme si, jak pomocí jógy zvládat mnohá úskalí v každodenním shonu našeho života, jak vnést radost a světlo do každého okamžiku běžného dne. 


 Seminář "K duchovním kořenům Reiki"Společně se přiblížíme k samotné esenci Reiki, která spočívá na bohatých duchovních základech esoterického buddhismu, taoismu, hinduistické i čínské mystické tradice. Pokusíme se proniknout hlouběji k podstatě léčebného systému Reiki - k symbolům, mantrám, mudrám - prostřednictvím informací, jejich souvislostí a zejména pomocí cvičení. Nabízí se nám možnost zkvalitnit samotné působení technik a prostředků tradiční Usui Reiki (vhodné pro absolventy minimáílně 2. stupně Reiki).


Seminář "Co ve skriptech nebylo...."  Společně se pokusíme najít správné otázky... a odpovědi na ně. Budeme se pohybovat v prostoru práce s energiemi, v prostoru rozvoje vědomí a zároveň v prostoru každodenního života a našich životních zkušeností. Budeme mapovat prostor svůj vlastní, a stejně tak budeme vnímat vytvářející se prostor další - společný, kolektivní. Budeme připraveni ocenit svůj podíl na tomto kolektivním fenoménu, jakož i respektovat podíl kohokoli dalšího na tomto poli. Dobrým předpokladem k účasti na tomto semináři je absolvování minimálně 1. stupně Reiki.