TĚLO - MYSL - DUŠE

Shamballa 1024

Semináře doporučuji pouze osobám, které již nějakou dobu kračejí po „duchovní cestě“- předpokladem je tedy minimálně 2. stupeň Reiki nebo odpovídající frekvence energetického pole - aury.

 

 

1. a 2. stupeň

Naladění do 1. a 2. stupně Shamballa 1024 - telepatické předání základních symbolů Shambally 1. a 2. stupně (jednotlivec si může navíc individuálně požádat o symboly pro léčení zvířat), výklad techniky terapie, podrobný výklad základních pojmů: jednotlivé složky energie Shamballa 1024, základní očistné a ochranné techniky nezbytné pro práci ve vyšších dimenzích a základní techniky trvalého ukotvování vícedimenzionálních symbolů.
(Výuka i naladění 1. a 2. stupně Shamballa 1024 je součástí jednoho semináře.)

 

 

3. stupeň

Naladění do 3. stupně Shamballa 1024 – telepatické předání dalších základních symbolů, výklad techniky terapie, vysvětlení struktury dimenzí a více-dimenzionálních čaker, výklad techniky energetické očisty a ochrany nutný při práci ve vyšších dimenzionálních sférách, další techniky programování krystalů základními symboly Shambally 1024.

 

 

4. stupeň

Naladění do 4. stupně Shamballa 1024 (Mistrovský stupeň )- umožňuje získání kompletního souboru symbolů Shambally 1024 (telepatické předání Mistrovských symbolů). Po úplném ukotvení všech základních a Mistrovských symbolů v energetickém poli absolventa, opravňuje 4. stupeň po určité době k eventuálnímu předávání tohoto systému. Absolvent je zároveň seznámen s Mistrovskými technikami programování krystalů, s technikami práce s éterickými krystaly, intenzivními technikami, zaměřenými na ochranu energetického pole při pohybu ve vyšších dimenzích, zejména v inter-dimenzionálních sférách, obdrží techniky k absolutnímu ukotvení všech základních i Mistrovských symbolů.