TĚLO - MYSL - DUŠE

Reiki - Mistrovský stupeň

   

Čtvrtý stupeň Reiki - Mistrovský (Mistr-učitel), je určen těm praktikům Reiki, kteří chtějí toto učení předávat dál, tj. chtějí se stát  učiteli. Současně je nejdůležitějším krokem pro rozvoj sebe sama;  na cestě poznání podle Dr. Usuiho vede k osvícení . Je nejvhodnější vyučovat ostatní, pokud jsme sami dosáhli svého osvícení, ale na to může být v současné rychle se měnící době pozdě. Lépe je tedy následovat cestu “společného růstu a učení se”. 

Předpokladem k naladění do IV. stupně je absolvování  a plné zvládnutí předchozích 3 stupňů.