TĚLO - MYSL - DUŠE

Reiki III

Ve 3.stupni Reiki budete naladěni do mistrovské energie - stáváte se začínajícím Mistrem Reiki (Mistr-léčitel)- oprávněným používat velmi silný mistrovský symbol energie Reiki a to jak pro léčení vlastní osoby, tak jiných, ale hlavně k vlastnímu duchovnímu růstu.. III. stupeň Reiki  slouží především k osobní transformaci, přiblížení se k vlastní podstatě “Já Jsem“. Náplní kurzu je i výklad různých typů energetické ochrany, informace o tzv. aktivních duchovních praktikách -  speciální techniky užití mistrovského symbolu a další techniky.
Předpoklad k absolvování 3.stupně Reiki - ukončený a plně zvládnutý stupeň Reiki II.