TĚLO - MYSL - DUŠE

Reiki II

           Možnosti:

  • všechny možnosti prvního stupně, ale s daleko hlubším využitím energie Reiki
  • není nutný bezprostřední kontakt s klientem ( terapie na dálku )
  • při vědomé ochotě, ale podvědomém blokování léčebných procesů je možné tyto bloky odstranit ( mentální terapie )   

    Studenti obdrží pro práci s energií  Reiki 3 symboly- ty jim umožní působit na klienty na dálku, léčit karmu a zprostředkují i další formy využití Reiki (čištění prostorů, nabíjení vody, jídla, kamenů... ). V tomto smyslu jsou symboly  "energetickým klíčem" k používání a předávání tohoto léčebného systému.  Dále budou prohloubeny znalosti učení "Já Jsem", studenti proniknou hlouběji i do práce na vlastním duchovním růstu.  

Předpokladem k semináři Reiki II je absolvování a zvládnutí stupně Reiki  I.