TĚLO - MYSL - DUŠE

Kurzy Reiki

Semináře Reiki v tradičním systému výuky podle dr.Usuiho jsou rozděleny do tří základních stupňů - kontaktní ošetření klienta (1.stupeň), dálkové působení (2.stupeň) a seznámení s širším a hlubším využitím energie Reiki pro osobní rozvoj zájemce (3.stupeň). Čtvrtý - mistrovský stupeň je určen pro ty, kteří mají zájem Reiki vyučovat. Konkrétní náplň seminářů jednotlivých stupňů viz dále Reiki I, II, III.