TĚLO - MYSL - DUŠE

xReiki

Shamballa 1024

Reiki

 

EFT

Terapie prostřednictvím světelných drah 

(LBT)

Aura - Soma

Terapeutická jóga

Kurzy

 

Jitka Stiessová

 

Současná etapa v mém životě začala asi před 18 lety: jak jinak – stála jsem na rozcesti, a nebyla jsem si nijak zvlašť jistá, co dál s prostorem kolem sebe, natož s prostorem vnitřním… Nejprve došlo k setkání s jógou, a bylo to motivující setkání. Na mnoha dalších úrovních se setkáváme dodnes.

Pak jsem začala studovat – úplně jiné věci než dosud: čtyři roky na Univerzitě Nové doby Milana Calábka přinesly mnoho otázek a odpovědí, mnoho nových směrů.

A následovala další setkání: s Reiki a dalšími systémy energetického působení. Po dlouhou dobu jsem je využívala výhradně pro svůj vlastní rozvoj, až přišel čas nabídnout své zkušenosti jako průvodce touto realitou I druhým,- v rámci terapií, získáváním zkušeností prostřednictvím cvičení i na kurzech.

A tato etapa trvá dodnes- a mám pocit, že zdaleka není u konce: společné objevování nových možností, nové impulzy a výzvy jsou na počátku každého dalšího setkání s člověkem, který ke mně přichází.

 

 

                                                            To, čemu housenka říká konec světa, tomu moudrý říká motýl...    

                                                                                                                                    čínské přísloví

 

 

Než se setkáme …..

 

Pravděpodobně  v tuto chvíli cítíte, že by ve vašem životě měla nastat nějaká změna, nebo tato změna už přichází. Možná je provázena pocity nejistoty, strachu, odporu či bolesti. Možná byste ji nejraději odmítli. Je to chvíle, kdy stojíte na rozcestí, stojíte a víte, že je třeba zvolit správnou cestu. Cestu k "uzdraveni", ať už to znamená cokoli.

 

Co vám mohu nabídnout já?  Jsem připravena vám naslouchat, jsem připravena být na vaší straně, jsem připravena vám pomoci zvolit tu správnou “metodu”, jejímž prostřednictvím uchopíte svůj problém, jejímž prostřednictvím dříve či později vy sami najdete I jeho řešení.

 

Všechny postupy, s nimiž pracuji, jsou založeny na myšlence, že není žádný rozdíl mezi tělem a myslí, že tyto úrovně, které většinou vnímáme jako oddělené a odlišné svou podstatou, spolu bez problému komunikují prostřednictvím vědomí/ inteligence a vytvářejí tak funkční jednotu. To znamená, že terapie, která spočívá v přenosu určitých frekvencí této inteligence, navodí v našem těle vzestup naší běžné úrovně vědomí. Právě na této běžné úrovni vznikl problém, s nímž na terapii přicházíme. Z  úrovně, na niž se posuneme díky terapii, jsme schopni vidět širší a hlubší souvislosti našeho problému, jsme schopni chápat příčinu problému, a zároveň jsme schopni zahlédnout nejlepší způsob jeho řešení. Nejde tedy o to, že terapie jako Reiki či Shamballa samy o sobě “pracují”, ale  proces harmonizace je iniciován rezonančním zvýšením úrovně našeho vědomí – tím dojde ke "sladění" celé naší bytosti (složky fyzické, emocionální a mentální) s jejím zdrojem (složka spirituální). Z této pozice jsme schopni poznat a procítit na vlastním těle fenomén zdraví- onu tichou jednotu, kdy vše má své místo, vše dává smysl, vše se ubírá správným směrem. Od této chvíle jsme schopni tuto zkušenost v sobě uchovat a nechat se jí vést.

 

Tento způsob práce na sobě vyžaduje nejen nástroj, nejen terapeuta, ale PŘEDEVŠÍM vás jako SUBJEKT  tohoto procesu. Vy jste tou největší ZMĚNOU, která může a musí v tomto procesu  nastat. A tato změna bude tou nejúžasnější  událostí, která stvoří váš nový svět!

 

“Vesmír byl stvořen jednou, ale my sami sebe znovu vytváříme každou myšlenkou…”  (D.Chopra, Léčení těla a mysli, 1993, s.160)

 

                                                                                                              Těším se na vás! :)

Vyhledávání

Kontakt

Wiesenthalova 1036/10
Praha 5
608 449 849